MOŽNOST ZAPŮJČENÍ DVD

Pokud budete mít zájem o zapůjčení DVD z oslav obce

je možno ho zapůjčit u pí.Křížkové čp.11

 

UPOZORNĚNÍ ČEZ

cEZ.doc (609792)

 

VOLBY

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

se budou konat v pátek 20. října od 14 do 22 hodin

a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.

 

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bych chtěla poděkovat klubu žen

 za pomoc při přípravě, obsluze a upečení buchet,

tanečnicím za perfektní výkon, 

hasičům za přípravu zázemí a prezentaci jejich spolku,

pí.Štětinové za výrobu výborných chlebíčků,panu faráři Havlíkovi,

panu Doubkovi za hudební doprovod,panu Novákovi za kameru,

celé kapele co nás perfektně bavila po celé odpoledne až do nočních hodin,

dále všem, kdo se podíleli na celé akci 

a v neposlední řadě všem návštěvníkům za podporu.

 

Aktuálně přidáno

9.9. Proběhlé akce- Oslava obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Poslední aktualizace

         stránek proběhla

               10.10.2017

Návštěvnost našeho webu

Rok 2009- 489 vstupů

Rok 2010- 7238 vstupů

Rok 2011- 19081 vstupů

Rok 2012- 27814 vstupů

Rok 2013- 37124 vstupů

Rok 2014- 30976 vstupů

Rok 2015- 33309 vstupů