NOVÉ INFORMACE - KORONAVIRUS

Vláda ČR zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Naše obec pro Vás neustále shání roušky.

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 8: 00 hod. – až 10: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 

Budovy městského úřadu Vlašim uzavřeny do odvolání

Informace průběžně na webu městahttps://www.mesto-vlasim.cz/

Prokazování totožnosti

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů, je o zejména z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené, ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení, ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení,  po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, a další.

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

 

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

 

 

VÝZVA OBCE

Výzva - zapojme se společně do šití ochranných roušek.

Máte- li doma šicí stroj a látku, tak šijte! Zapojte se společně s námi do šití roušek. Ty společně rozdáme mezi naše občany a dále je budeme posílat tam, kde teď prioritně chybí.

Pomůžete také darováním látky a tkalounů.

 

Pokud se budete chtít zapojit , neváhejte nás kontaktovat. Tel: 723 921 034


 
 
INFORMACE - OSTROV OBECNÍ ÚŘAD

Na základě usnesení vlády a vzhledem k situaci se úřední hodiny

na obecním úřadě do odvolání RUŠÍ.

 

JSME VÁM K DISPOZICI

email : obec.ostrov@seznam.cz

nebo tel. čísle: 739 478 786

 

 

INFORMACE OHLEDNĚ EPIDEMIE COVID-19

https://koronavirus.mzcr.cz/

www.khsstc.cz/

 

INFORMACE - platnost průkazů OP a CP

Leták pro obce OP-CD 2020.pdf (126511)

 

INFORMACE- POPLATKY

 

Vážení občané,

informace k úhradě poplatku ze psa a úhradu TKO na rok 2020 naleznete ve Vašich poštovních schránkách začátkem února.

Na základě nových vyhlášek došlo k některým změnám v poplatcích.

 

Poplatek ze psa je stanoven na 50 Kč a z každého dalšího psa 110 Kč.

Poplatek je spatný do 31. 3. 2020.

Dále prosíme majitele psů o nahlášení čísla čipu v úřední dny na obecním úřadě či emailem: obec.ostrov@seznam.cz

 

Poplatek za svoz odpadu je stanoven na 1000 Kč pro netrvale žijící občany za jedno číslo popisné.

Občané s trvalým pobytem v obci Ostrov mají poplatek 1000 Kč na občana, ale byla zde uplatněna sleva zastupitelstvem.

Konečná cena je tedy 500 Kč na trvale hlášeného občana (né na popisné číslo)

Tento poplatek je splatný do 30. 4. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně přidáno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Poslední aktualizace

         stránek proběhla

            26. 3. 2020