Odkaz na hasičské video
 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

VÝSLEDKY VOLEB II.kolo - PREZIDENT 2018
 
Počet hlasů 30
 
Zeman Miloš          19 hlasů
Drahoš Jiří             11 hlasů
 

 
 
UPOZORNĚNÍ- KONTEJNER V OBCI
Na Štědrý den hořel opětovně v obci kontejner na komunální odpad.
Zjistilo se, že příčinou byl žhavý popel.
Prosíme spoluobčany, aby nevhazovali popel do kontejneru.
Následná oprava či výměna stávajícího kontejneru je velmi nákladná a může se projevit v ročním poplatku
za odvoz. Proto dávejte větší pozor, nezkušené poučte a nevhazujete popel do odpadu.

 


PODĚKOVÁNÍ- UKLIĎME ČESKO

 

Vážení a milí organizátoři úklidů. I díky Vám jsme letos opět uklidili kus Česka a dokonce o něco málo překonali výsledkově loňský ročník.

U příležitosti dnešního Mezinárodního dne dobrovolníků bychom Vám za to chtěli poděkovat, protože bez Vás by celá akce nedávala smysl.

Zachovejte nám přízeň i pro příští rok, který bude z hlediska uklízení výjimečný přinejmenším celosvětovým podzimním úklidem, ale chystáme i další novinky, o kterých dáme včas vědět (něco málo najdete v přiložené tiskové zprávě).

Co nejvíce pohody v hektickém závěru roku přeje za celý organizační tým Radek Janoušek. 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně přidáno

24.12. Proběhlé akce- Vánoční zpívání

4.12. Proběhlé akce- Mikuláš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Poslední aktualizace

         stránek proběhla

                17.2.2018

Návštěvnost našeho webu

Rok 2009- 489 vstupů

Rok 2010- 7238 vstupů

Rok 2011- 19081 vstupů

Rok 2012- 27814 vstupů

Rok 2013- 37124 vstupů

Rok 2014- 30976 vstupů

Rok 2015- 33309 vstupů