Rok 2012

PROBĚHLÉ AKCE ZA ROK 2012

Z Prahy na slavnostním předání diplomů v soutěži Zlatý erb 2012 za nejlepší weby měst a obcí 26.3, jsme si odnesli již podruhé Cenu veřejnosti

V sobotu 31.března uspořádal Jezdecký klub Ostrov pro místní děti jezdecké odpoledne.

Na velikonoční pondělí 9.4 vyrazilo vinšovat hospodyně 12 dětí.

V pondělí 30. 4. se na Ostrůžku sešli muži (a bylo jich letos opravdu dost),aby postavili zase po roce novou májku.Pak následoval průvod čarodějnic a čarodějů.Poté si děti nazdobily čarodějnici ,opekly špekáčky a hasiči zapálili hranici s čarodějnicí.

V neděli 20.5 2012 se u kapličky konala poutní mše svatá.Za krásného slunečného počasí se sešlo kolem 35 návštěvníků
V sobotu 26.5 se jel již sedmý ročník Cyklorytíře.Na startu v Kondraci startovalo přes 600 cyklistů.

Ve středu 20.6 navštívila naši obce hodnotitelská komise v soutěži Vesnice roku 2012. Z předání cen ve vítězné obci Kamýk nad Vltavou jsme si odvezli dvě prestižní ceny.Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova za kapli sv.Jana Nepomuckého a Diplom za rozvoj venkovské komunity a finanční odměnu 70 000 Kč.

Dne 26.6 předala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová starostovi obce dekret,který obec opravňuje užívat oba symboly-znak i prapor obce.

V sobotu 23.6 ve 13.00 hodin proběhl na mostě svatební zátah sl.Jany Tomáškové z Ostrova čp.38 a Michala Kozla z Kondrace
První taneční zábava pod širým nebem v Ostrově se vydařila.Rtuť teploměru v noci neklesla pod 20 stupňů a přišlo 132 návštěvníků.

V sobotu 11.8 zavítal do naší obce ochotnický soubor z Bystřice.Hráli francouzskou komedii Když ty,tak já taky...Hra měla mezi 60 návštěvníky opravdu velký úspěch.

Čtvrtý roční kýtování proběhl za krásného letního počasí 18.8.Děti se projely na koních a mezi muži proběhl turnaj ve volejbale.

Jako významný den se do dějin naší obce zapíše datum 16.9 ,kdy byly slavnostně vysvěceny obecní symboly.

Tradiční mikulášská nadílka proběhla 2.12.Děti ozdobily strom a s Bohunkou Peroutkovou si zazpívaly vánoční koledy.Poté přišel Mikuláš,čert i anděl.

Na zpívání u stromečku na Štědrý den přes 40 lidí. Teplota navozovala spíše jarní, než vánoční atmosféru, ale i tak jsme popili svařené víno,punč či čaj,ochutnali cukroví a zazpívali si koledy.

 

Akce z roku 2012 naleznete pod odkazem zde:

https://ostrov5.rajce.idnes.cz/Rok_2012-Akce/