GDPR

Informace k GDPR  

Obec Ostrov, IČ : 00875775 bude ke dni 25.května 2018 , tedy ke dni  nabytí  účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů. 

Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů jednou s povinností obce   je  "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů“ a to dle   čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro Obec Ostrov ke  dni 25.5.2018 byla jmenována:

Martina Švecová, e-mail: svec.martina@seznam.cz, tel. 732 449 978

 

Více informací k nařízení GDPR naleznete na:

Odkazy

  • GDPR – informace  
  • Příloha – seznam agend obce