Kamerový systém v obci

SPRÁVCE: Obec Ostrov, Ostrov čp.5, IČ: 00875775, 257 06

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:  e-mail: obec.ostrov@seznam.cz,

                                 tel:  326551060

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: - ochrana majetku obec před poškozením a krádeží, prevence proti vandalismu a ochrany života v obci

 

DŮVOD ZPRACOVÁNÍ: oprávněný zájem

 

KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ: osoby vstupující do monitorovaného prostoru

 

PŘÍJEMCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: určený zaměstnanec

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 24 hod. vizuální záznam

 

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ: předává se pouze v odůvodněných případech orgánům činným v trestním řízení, popř. jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna)

 

DOBA UCHOVÁNÍ ZÁZNAMU: nejdéle 7 dní

 

MONITOROVANÉ PROSTORY:  

  • prostor u hasičské zbrojnice
  • prostor u obecního úřadu
  • vjezd do obce od Louňovic
  • prostor u mostu