Klub žen Ostrov je sdružení dobrovolné,zřízené obecním úřadem na základě společného zájmu.Klub je založen na dobu neurčitou.

Cíle sdružení

1. Klub je zakládán k podpoře a rozvoji obce.

2. Realizace a organizace společenských kulturních akcí.

3. Spolupráce s obcí a JSDHO Ostrov

4. Práce s dětmi a mládeží.

5. Zlepšování životních podmínek v obci.

 

 

Klub žen Ostrov byl založen 17.3 2012.Na této ustavující schůzi byla zvolena předsedyně,2 místopředsedkyně,vytyčeny cíle sdružení,odsouhlaseny stanovy a naplánována první akce.

 

Klub pracuje v následujícím složení:

PŘEDSEDKYNĚ: Křížková Alena

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ: Prokopová Eva

                                  Vosátková Martina

ČLENOVÉ: Tučková Petra

                 Zvárová Marie

                 Doležalová Dana

                Kronusová Alena

                Vosátková Milada

                Kozlová Jana

                Tomášková Jana

                Tuma Šemberová Pavla

                Kosová Monika

                Laňková Renata