Mikroregion Blaník

fotografieMikroregion Blaník je dobrovolný svazek obcí založený v roce 2000,tehdy pod názvem Blaník-zájmové sdružení obcí.strategie však byla zpracována až v roce 2003.Od roku 2004 je svazek obcí zaregistrován na Krajském úřadě Středočeského kraje pod názvem Blaník-svazek obcí.Úkolem tohoto svazku je řešení společných problémů týkající se zlepšování života obyvatel a celkové obnovy celého mikroregionu.

Do tohoto společenství spadá 9 obcí vesnického charakteru

NAČERADEC,PRAVONÍN,KONDRAC,VRACOVICE,KAMBERK,

MIŘETICE,VELÍŠ,OSTROV,HRADIŠTĚ 

a LOUŇOVICE POD BLANÍKEM,což je od roku 2007 městys a nachází se zde také sídlo tohoto svazku.

Mikroregion Blaník

Od svého založení DSO využívá dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje a jeho Programu obnovy venkova a Programu rozvoje venkova.Tyto dotace obce využívají především na obnovu místních komunikací,rozvoj občanské vybavenosti,úpravy veřejného prostranství,obnovy významných památek,rozvoj sportu a volnočasových aktivit.

 

Obce se každoročně zapojují do soutěže Vesnice roku.Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj.Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků

 

 

 

Obce mikroregionu 

 

Rozloha (ha)

Hradiště

 

250,30

Kamberk

 

1132,98

Kondrac

 

1276,92

Louňovice pod Blaníkem

 

1710,69

Miřetice

 

244,50

Načeradec

 

4845,62

Ostrov

 

335,71

Pravonín

 

1980,49

Veliš

 

1227,07

Vracovice

 

1093,00

 


Adresa: Jana Žižky 16, 257 06 Louňovice pod Blaníkem