E-podatelna

Elektronická podatelna: obec.ostrov@seznam.cz
 
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem
 veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Ostrov.
 

 

Kontaktujte nás