01. Oficiální název

      Obec Ostrov (U Velíše)

02. Důvod a způsob založení

 Obec vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č.. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

      

03. Organizační struktura

STAROSTA :PAVEL KRONUS                                     

MÍSTOSTAROSTKA :MILADA VOSÁTKOVÁ

ADMINISTRACE MARIE ZVÁROVÁ           

ZASTUPITELÉ:    MARIE KMOCHOVÁ

                    LADISLAV TUČEK

                     JAROMÍR ZVÁRA

                     ALENA KŘÍŽKOVÁ

KONTROLNÍ VÝBOR:    A.KŘÍŽKOVÁ

členové:L.TUČEK,E.PROKOPOVÁ

FINANČNÍ VÝBOR: L.TUČEK

členové :J.ZVÁRA,M.KMOCHOVÁ

KRONIKA,WEB OBCE: A.KŘÍŽKOVÁ

04. Kontaktní spojení

04.1. Poštovní adresa

Ostrov 5
25706 Louňovice pod Blaníkem

 

     

04.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

        Ostrov 5

      25706 Louňovice pod Blaníkem

 

        

04.3. Úřední hodiny

     Pondělí: 16.30-18.30
 

04.4. Telefonní čísla

326 551 060    

04.6. Adresa Internetové stránky

     https://obec-ostrov.webnode.cz/

        

05. Bankovní spojení (číslo účtu)

320063369/0800 ČS

 

        

06. Identifikační číslo (IČ)

00875775

        

07. Daňové identifikační číslo (DIČ)

    CZ00875775
 

 

08. Dokumenty

08.1. Seznamy hlavní dokumentů

www.udeska.info/ostrov

       

08.2. Rozpočet

www.udeska.info/ostrov

       

09. Žádat o informace lze:

Obecní úřad Ostrov -v kanceláři úřadu

písemně : Obecní úřad Ostrov
                   Ostrov 5
25706 Louňovice pod Blaníkem

e-mailem: obec.ostrov@seznam.cz

telefonicky na tel. čísle: 326 551 06

úřední hodiny:Po 16.30-18.30

ID datová schránky: x75ajmy

        

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Ostrov

        

11. Opravné prostředky

Obecní úřad Ostrov

        

12. Formuláře

Obecní úřad Ostrov-kancelář

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 https://obec-ostrov.com/


 

 

14. Předpisy

14. 1. Nejdůležitější používané předpisy

viz úřední deska Obce Ostrov

www.udeska.info/ostrov

 

        

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad Ostrov-kancelář či  www.udeska.info/ostrov

 

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

    V souladu se zákonem poskytuje obecní úřad Ostrov žadatelům informace

      na základě jejich žádosti.