Vyhlášky obce

OZV č. 5 o místním poplatku z pobytu  

CCF16122019_0004.pdf (3447097)

OZV č. 6 o místním poplatku ze vstupného

 CCF16122019_0007.pdf (2039295)

OZV č. 7 o místním poplatku ze psů 

CCF16122019_0006.pdf (2185646)

OZV č. 8 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

8-2019.pdf (3918538)

OZV č. 9 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

CCF16122019_0008.pdf (3170350)

OZV č. 10 o stanovení systému odpadu

 CCF06012020_0003.pdf (2028878)