Protipovodňová opatření

 
 
Naše obec získala dotaci v rámci akce " Protipovodňová opatření obce Ostrov " 
s cílem podpořit preventivní protipovodňová opatření. Ragistrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0./18_097/0008337.
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování pro obec Ostrov. 
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
 

Předpokládaný termín zahájení doby plnění zakázky: květen 2019

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: srpen 2019

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií-