MĚSTO VLAŠIM   

vzdálenost: 8 km od Ostrova 

ZÁMEK VLAŠIM

 V zámku se nacházejí trvale umístěné expozice.Ve druhém patře zámku je umístěna expozice s názvem "zámecké parky a historie zámku" a ve dvou sálech prezentuje nejstarší osídlení regionu.Pro malé i velké je zde ukázka podblanické fauny a flory.Na vlastivědnou expozice navazuje expozice "zrcadlo minulosti" a prostřednictvím více jak  420 exponátů představuje pestrost každodenního života našich předků.Expozice s "přesnou muškou",vznikla ve spolupráci se stále prosperující vlašimskou firmou Sellier a Bellot.Jsou zde vystavené palné zbraně.Část expozice tvoří střelivo dokládající rozmanitost používaných technologických postupů.Expozici velmi vhodně doplňují trofeje exotických zvířat.

OTEVÍRACÍ DOBA: březen-prosinec  út-ne 9-12.00 13-16.00

Tel.317 842 921

 

PROHLÍDKOVÝ OKRUH PARKEM

V sezoně probíhá také prohlídka zámeckého parku.Ten svou rozlohou 75 ha patří k největším v Čechách.Prohlídkový okruh s průvodcem trvá 60 minut.A vede po trase Čínský pavilon,Starý hrad a Vlašimská brána.

Tel.pro objednávku průvodce:  317 847 207   

 

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ

vzdálenost:3 km od Vlašimi směrem na Louňovice

Toto romantické údolí je zajímavé svou soustavou rybníků a tůňí.Mozaiku údolí vhodně doplňují cesty lemované álejí lip a je zde také velké rostlinné bohatsví.

 HRADY A ZÁMKY OKOLÍ OSTROVA

HRAD ŠELMBERK

vzdálenost:22km od Ostrova

Zřícenina hradu se nachází na ostrožnovitém vrchu nad Blanicí u Mladé Vožice.Hrad je poprvé zmiňován roku 1318.V 1.pol.16.stol.se uskutečnila renesanční přestavba,v čele jádra vznikla nová zámecká budova.Za 30.leté války byl hrad opuštěn a zchátral.V 19.století byla dána nová střecha na věži a byl zpřístupněn ochoz věže,která je 28 m dlouhá.

OTEVÍRACÍ DOBA VĚŽE: duben-červen,září so 10.00-17.00 hlavní prázdniny pá-ne 10.00-17.00

ZÁMEK JEMNIŠTĚ 

vzdálenost:13 km od Ostrova směrem na Benešov

První zmínky se datují již do 14.století.V 18.století prošel zámek náročnou přestavbou.Nyní je majitelem pan z rodu Stenbergů.Pro milovníky zámku je zámek ideálním cílem.V posledních letech zámek umožňuje konání svatebního obřadu v kapli sv.Josefa.O prázdninách se tu konají divadelní představení pro děti.

OTEVÍRACÍ DOBA: duben,květen so,ne,svátky 9.00-16.30

                           červen,září  po-ne 9.00-17.30

                           červenec-srpen po-ne  9.00-18.30

                          říjen    so,ne,svátky 9.00-17.30

            

 

 MUZEUM LOUŇOVICE POD BLANÍKEM

Muzeum se nachází v prostorách zámku a má dvě trvalé expozice.

 
1. Ve stálé archeologické expozici v Louňovicích, která má pojmenování: "Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem ve světle historicko-archeologického výzkumu" je instalován ve velké úplnosti celý výsledek déle než 25letého archeologického výzkumu jak v Louňovicích, tak i na obou Blanících.

 

 2.V prostorách zámku se dále nachází Včelařské muzeum Podblanicka, které zde zřídil Okresní výbor včelařů Benešov spolu s Obecním úřadem Louňovice.Jsou zde soustředěny všechny historické předměty a písemnosti mající vztah k českému včelařství Podblanicka.

V prostorách zámku se nachází i turistické infocentrum.

 

 M U Z E U M   V Č E L A Ř S T V Í   P O D B L A N I C K A

 

KONTAKT:

Ředitel muzea: Ing. Milan Plaštiak

Mobil: +420 724 187 281
E-mail: vcelari.lounovice@email.cz
 
OTEVÍRACÍ DOBA:
sobota 9 – 12 hodin – s průvodcem
ostatní dny a mimo uvedený čas
po telefonické domluvě
 

VELKÝ BLANÍK

Velký Blaník je hora vysoká 638 m.n.v a nachází se v CHKO Blaník.Po zdolání trasy na vás čeká rozhledna dlouhá 30m.Předchůdce této rozhledny byla 20metrů vysoká otevřená věž, na níž se mohlo vystoupat jen po žebřících postavená roku 1895.V roce 1936 však neodolala náporu větru a zřítila se.
Dnešní podobu získala rozhledna v roce 1941. Klub českých turistů postavil místo nekryté rozhledny na Velkém Blaníku, dřevěnou věž tvaru husitské hlásky 30metrů vysokou krytou šindelem. Součástí věže je výklenek, který se nazývá oltářní mensa. Zde se v součastné době na přání snoubenců může konat svatební obřad. První obřad se zde uskutečnil 30. 4. roku 1999.Kromě rozhledny se na vás těší pověstmi opředená Veřejová skála a skály Rytířské.

Rozhledna také nabízí malé občerstvení,kde si můžete zakoupit z široké škály suvenýrů.

OTEVÍRACÍ DOBA:

 

říjen - březen     so-ne, státní svátky     10:00 - 16:00
duben - září denně, kromě pondělí     10:00 - 17:00
( je-li v pondělí státní svátek, je také otevřeno )

 

MALÝ BLANÍK

Malý Blaník leží jihozápadně od svého bratra a tyčí se do výšky 564 metrů.První zmínky spadají až do středověku.Od začátku 16.století byl Malý Blaník poutním místem.Stála zde kaple sv.Máří Magdaleny.V roce 1753 byla postavena místo zchátraĺékaple,barokní kaple nová,jejíž zřícenina se na kopci nalézá dodnes.V roce 1783 byla z nařízenícísaře Josefa II.kaple zrušena.V roce 1887 byla z podnětu arcibiskupa Františka Schonborna na boku zříceniny postavena dřevěná kaplička se sochou sv.Maří Magdaleny a byla obnovena tradice poutí.Dřevěná kaplička pak časem zpustla.V současné době si zde návštěvníci mohou prohlédnout zbytky kaple.Uprostřed kaple roste památný strom MniCH.  

 

FARNÍ MUZEUM V KONDRACI

Areál s hospodářským zázemím, márnicí a románským kostelem sv. Bartoloměje nabízí autentický interiér fary z přelomu 19. a 20. stol., ve kterém získají návštěvníci informace o životě na faře prostřednictvím informačních panelů. V budově je také řemeslná dílna s možností výroby svíček, ručního papíru či tisku obrázků s dobovou tematickou svatých.

Před farou najdete bylinkovou zahrádku vysazenou z rostlin se symbolickým christologickým a mariánským významem, místa pro odpočinek i pastvu ovcí a koz, které k farnímu hospodářství nepochybně patřily.

Návštěvní doba:

duben, květen, září, říjen: so-ne a státní svátky 10–16 h.
červen až srpen: út–pá 10–16 h., so–ne 10–17 h.

Kontakt:
Farní muzeum, 258 01 Kondrac 1
tel.: 724 873 251
info@farnimuzeum.cz