Znak a prapor obce

Dne 9.května 2012 projednával podvýbor pro heraldiku a vexilogii naši žádost o udělení znaku a praporu obce a znak i prapor nám byl schválen.

Znak a prapor výtvarně zpracovala paní Mgr.Veronika Hanusová a pan PhDr. Jindřich Nusek z muzea Podblanicka ve Vlašimi.Vyšívaný znak a prapor zpracovala velmi zkušená firma Alerion Brno.16.září 2012 byly oba symboly slavnostně vysvěceny.

Znak:

Jednou polcený štít. Pravé pole zelené, v něm stříbrná zavinutá střela (hrotem vzhůru). V levém stříbrném poli dvě zvlněná modrá břevna.

 

Vlajka:

List vlajky tvoří tři stejně široké svislé pruhy – modrý, zelený a bílý. Poměr šířky k délce listu je 2:3. V zeleném poli je bílá zavinutá střela (hrotem vzhůru).

 

Východiska pro návrh znaku a odvozené vlajky:

- Z heraldického materiálu je pro obec k dispozici pouze pečeť prvního doloženého držitele tvrze, Prokopa z Ostrova (1387). Jeho erb tvořil štít s obecnou figurou zavinuté střely (hrotem vzhůru). Přestože neznáme barevnou kombinaci, je erb vhodným základním motivem pro nový znak obce. Pro barvu střely byla zvolena „neutrální“ stříbrná.

- Charakter obce v minulosti utvářela a dodnes utváří voda (řeka Blanice a rybníky), která dala obci i historický název. V heraldice bývá tradičně symbolizována heroldskou figurou zvlněného modrého břevna.

-Výrazným prvkem obce jsou již historicky pastviny. Dnes významně spojené s chovem koní. V barevném provedení znaku tedy nechybí zelená.